20.6.2016

DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na severní straně – 2. Etapa

Předmětem projektu je maximální odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na západní a severní straně budovy a dále odstranění nepotřebných vstupů do 1.P.P. na ulici Dolnonádražní. […]
15.6.2016

DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod

Předmětem projektu je ochrana podzemních další části stavby Domu dětí a mládeže v Oseku v ulici Dolnonádražní (dále jen DDM) před působením podzemní a dešťové vody […]
15.6.2016

Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku

Předmětem projektu je záchrana vzhledu a vztahů kolem schodiště, jako hlavnímu vstupu do kostela Narození Panny Marie v Mrtníce. Jedná se o opravu schodiště a schodišťových […]
15.6.2016

Projekt pro dokončení opravy obvodového pláště a odvodnění jižní strany kostela Narození sv. Jana Křtitele v Osově – Skřipeli

Předmětem projektu je poslední etapa rekonstrukce a restaurování některých konstrukčních částí a prvků kostela, záchrana vzhledu a odstranění poruch kostela Narození sv. Jana Křtitele v Osově […]