Strojní štěrbinová perforace plastových trub

Několik vybraných ukázkových realizací

Vybrané ilustrační realizace