DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na severní straně – 2. Etapa

DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod
15.6.2016
Výstava FOR ARCH Praha Letňany v termínu 17.-21. září 2019
21.2.2020