DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na severní straně – 2. Etapa