DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod