DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod

Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku
15.6.2016
DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na severní straně – 2. Etapa
20.6.2016