Profil společnosti


Firma Václav Pospíšil vznikla v roce 1992 se sídlem provozovny v Rokycanech. Vznikla jako obchodní firma se specializací na prodej plastového potrubí pro výstavbu a opravy vodovodních a kanalizačních řádů. V roce 1999 se postupně začala přesouvat z obchodní činnosti na výrobní. Od tohoto roku se firma zabývá strojní štěrbinovou perforací trub z PVC, PEHD, HDPE, PP a jejich sloučenin.

Mnoholetou praxí jsme dosáhli specializace, že provádíme strojní štěrbinovou perforaci na trubkách od průměru 40mm do průměru 1200mm. Maximální délka potrubí je 6000mm. Jedná se o potrubí jak s hladkou stěnou tak i stěnou profilovou.

Účastnili jsme se mezinárodní výstavy IFAT 2016 Mnichov


ve spolupráci s firmou GERODUR se firma účastnila mezinárodní výstavy. Byly zde představeny produkty které naše firma ve spolupráci realizuje. Jedná se zejména o vrtanou perforaci a štěrbinovou perforaci potrubí, a to do průměru 630 mm.

Názor zadavatele


Firma Václav Pospíšil prováděla pro naši společnost „strojní štěrbinovou perforaci“. S naší společností spolupracuje v této oblasti od roku 2002. Průměry pro nás realizované jsou DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 315, a to v provedení trub z materiálu polyetylén, tak polypropylén či PVC, jedná se o kruhový profil. U tunelového profilu se jedná o rozměr DN 150 a DN 200.

Jako příklad uvádíme:

  • Rok 2002 – Severní lom – Severočeská uhelná Chomutov a.s.
  • Rok 2003 – Severní lom – Severočeská uhelná Chomutov a.s.
  • Rok 2004 – tunel Krasíkov

V době, kdy byl ohrožen termín dodání předmětné zakázky z důvodu opožděné dodávky trub z výrobního závodu, zajistila firma Václav Pospíšil zvýšenou pracovní aktivitou urychlení plnění dodávky z jejich strany.

Prováděná úprava na potrubí byla provedena vždy na základě vzájemně odsouhlaseného „Technického listu výrobku“ a norem v požadované kvalitě a přesnosti, kterou jsme vyžadovali.