Zárubnice

Zárubnice jsou součástí systému zemního odvodnění, narozdíl od drenážních trubek, je jejich umístění svislé. Pažnice jsou zpravidla do určité výšky (dle požadavku zákazníka) perforovány, otvory mají umístěné po celém obvodu.

Podrobnosti

Drenážní trubka

Vysokopevnostní drenážní trubka opatřená ve spodní části odtokovou kinetou D 75, D 100, D 160 až průměr 1200 mm. Zemní odvodnění je realizováno sítí podzemních kanálů. Tyto dřívější metody jsou nahrazovány odvodňovacími trubkami v kruhové tuhosti SN4 případně SN8.

Podrobnosti

Plastové skruže

Plastové skruže v sanační sadě na opravy a rekonstrukce studní od průměru 500 mm do průměru 1000 mm. Plastové skruže jsou vhodné pro použití při opravách, sanacích či rekonstrukcích kopaných studní vybudovanými pomocí spouštěných i vystrojovaných skruží.

Podrobnosti

PVC lepené filtry

Lepené filtry jsou vyrobeny z PVC perforované trubky (roury) se standardní tloušťkou stěny na kterou je nalepena geotextilie. Lepené filtry se používají do vrtů ve všech oblastech, ve kterých jsou hydrogeologické kolektory, ze kterých se jímá podzemní voda.

Podrobnosti

Jímací zářezy

Jímací zářezy patří mezi horizontální jímadla vody, jejich užití bývá vhodné v místech, kde je nepropustné podloží v menší hloubce např. 3 - 8 m a výška zvodnatělé vrstvy je malá. Každé jímání sestává z odkryvných prací, vlastního jímacího tělesa, které vodu zachytává a potrubí, které jí dál odvádí na určené místo.

Podrobnosti

Plastové zátky

Plastové zátky slouží pro trvalé i dočasné zakrytí otvorů před nežádoucím vnikem nečistot do trubních systémů (vrtané studně, kanalizace, kanalizační přípojky) a do hydroizolací.

Podrobnosti

Speciální výroba

Tento výrobek se používá jako oval pro vložení filtračního materiálu. Průměr tohoto výrobku ø160x6,2mm  fitrační otvory jsou o ø6mm rovnoměně umístěné po obvodu.

Podrobnosti