Vysokopevnostní zárubnice

Využití
Používají se například ke stabilizaci vrtu či stavebních prací, k čerpání vody z vrtaných studní, monitorování hladiny spodních vod, k likvidaci ekologických zátěží či k sanaci půdních znečištění.

PVC lepené filtry

Využití
Lepené filtry slouží k odloučení stejnozrnných písků jemné zrnitosti. Lepené filtry jsou dodávány v širokém spektru perforací dle PN 7-99/01 a PN 2-00/05 jak pro příčné štěrbiny na osu trubky a dle PN 8-08/35 a PN 2-00/03 pro štěrbiny vrtané podélně s osou trubky.

Odvodnění

Využití
Odvádění vlhkosti a spodní vody od rodinných domů.

Plastové skruže

Využití
Plastové skruže jsou vhodné pro použití při opravách, sanacích či rekonstrukcích kopaných studní vybudovanými pomocí spouštěných i vystrojovaných skruží.

Vysokopevnostní drenáž

Využití
Zemní odvodnění je realizováno sítí podzemních kanálů. Tyto dřívější metody jsou nahrazovány odvodňovacími trubkami v kruhové tuhosti SN4 případně SN8.

Hydroizolace

VyužitíJímací zářezy na nepropustné podloží

Využití
Jímací zářezy patří mezi horizontální jímadla vody, jejich užití bývá vhodné v místech, kde je nepropustné podloží v menší hloubce např. 3 - 8 m a výška zvodnatělé vrstvy je malá.

Trativody

Využití
Trativod je podzemní stavbou, která slouží především ke svodům dešťové vody, ale stejně tak se může používat i ke svodům jiných vod, jako třeba znečištěné povrchové. Přinášíme vám postup, jak udělat trativod i na svém pozemku.