Roznášecí a přechodová betonová deska Perforation

Použití přechodové desky

  • U šachet, kde z důvodu nízké stavební výšky nelze použít šachtový kónus
  • U vodoměrných plastových šachet - provádí se rovnoměrný obsyp a zásyp.
    V případě vyšší hladiny spodní vody je možné obetonování a dodatečně použít naší roznášecí desku.
  • Vhodné použití přechodové desky je u čerpacích a přečerpávajících plastových jímek a plastových šachet
  • U revírní plastové šachty je přechodová deska velmi dobře použitelná

Rozměrová tabulka:

Roznášecí a přechodová betonová deska1300/600250 kg
Roznášecí a přechodová deska1500/600310 kg
Roznášecí a přechodová betonová deska ovál1500-1300/600275 kg

Vybrané realizace Potřebuji poradit
Roznášecí a přechodová betonová deska Perforation

Vybrané ilustrační realizace