Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku