Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku

Projekt pro dokončení opravy obvodového pláště a odvodnění jižní strany kostela Narození sv. Jana Křtitele v Osově – Skřipeli
15.6.2016
DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod
15.6.2016