Vrtaná perforace pr. 2mm
3.6.2018
Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově
3.6.2018