Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově

Stavba mostu Norsko – plastové kryty – ANOD – na kesony
24.1.2019
Velké Chvojno – hydrovrty PE 100 pr. 500 2x 18m
3.6.2018
Zobrazit vše

Stavba č.6963, etapa 0001 – nová vodní linka (NVL)

Druh potrubí : Perforation PP pr. 630 x 24,1 x 3000 ( 18 kusů – nové ), Perforation PP pr. 630 x 22,8 x 3000 ( 21 kusů – repasované)
Popis : Perforované potrubí PP SN 10 DN 630 x 24,1, šíře štěrbiny 8mm délka 170mm četnost (v řadách) na obvodu roury je 8x. Tento výrobek byl použit pod základovou desku nově budované čistírny odpadních vod, pro jímání podzemních vod.