Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově

Velké Chvojno – hydrovrty PE 100 pr. 500 2x 18m
3.6.2018
Stavba mostu Norsko – plastové kryty – ANOD – na kesony
24.1.2019