Perforované potrubí DN 500 Stavba : City Aréna Trnava – Dolné bašty
20.6.2016
Perforované potrubí pro vystrojení čerpacích vrtů
20.6.2016