Perforované potrubí DN 500 Stavba : City Aréna Trnava – Dolné bašty