Intenzifikace podzemních prameništ´v CHKO BRDY
11.11.2021
Dočasné studny o ø 400 mm
14.7.2021
Zobrazit vše
Ochrana vody a zachycování vody v krajině by mělo být pro nás i generace přicházející zajímavé. Vychovávejme se. I toto je jedna z cest.
Použili jsme „Plastovou studniční skruž“ ø 800/930 mm a vytvořili jsme jezírko. Možná, že i zde bude inspirace pro mnohé z Vás a zapojení i těch mladčích či dětí .
Změňme kulturu , kdy jsme se vody zbavovali na kulturu novou , kdy se učíme tu vodu zachycovat. Použijme tento příklad na prameniště případně lesní studánky.