Výroba perforovaných ocelových trub s kruhovými otvory